Thống kê

  • Online 8
  • Hôm nay 501
  • Hôm qua 2676
  • Tổng 3119003

Danh sách GV coi thi kết thúc Học phần (kỳ thi chính) Học kỳ II, Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp (03-07-2015)

 Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính gửi Quý Thầy Cô danh sách GV coi thi kết thúc Học phần (kỳ thi chính) Học kỳ II/ Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp như sau:

Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp và học lại (18-06-2015)

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc học phần (kỳ thi chính) Học kỳ II Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp và học lại như sau:

Lịch thi tốt nghiệp khóa 12CĐ, khóa 13TC và các khoá cũ thi lại (13-05-2015)

 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo v/v lịch thi tốt nghiệp khóa 12CĐ, khóa 13TC và các khoá cũ thi lại như sau:

Thông báo đăng ký thi lại tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kỳ thi tháng 8/2015. (06-04-2015)

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký thi lại Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp các môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp và Thực hành nghề nghiệp kỳ thi tháng 8/2015. như sau:

Đăng ký học lại các học phần trong Học kỳ II/2014-2015 khóa 2014 TCCN (25-03-2015)

Phòng Đào tạo thông báo v/v đăng ký học lại các Học phần trong Học kỳ II/ 2014-2015, khóa 2014 TCCN như sau:

Danh sách Học sinh - Sinh viên nợ sách Thư viện tháng 03/2015 (16-03-2015)

 Thư viện thông báo danh sách Học sinh - Sinh viên còn nợ sách thư viện tháng 03/2015( tính đến ngày 14/03/2015) như sau:

Đăng ký học lại các học phần trong Học kỳ II/ 2014-2015 khóa 2013 TCCN (04-03-2015)

 Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học lại các Học phần trong Học kỳ II, năm 2014-2015 khóa 13TCCN như sau:

Công nhận Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiêp, kỳ thi tháng 01/2015 (04-03-2015)

 Phòng Đào tạo thông báo về việc công nhận Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiêp, hệ chính quy (kỳ thi tháng 01/2015) như sau:

Danh sách học sinh các khóa không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp kỳ thi tháng 01/2015 (04-03-2015)

 Phòng Đào tạo thông báo về việc danh sách học sinh các khóa không đủ điều kiện công nhận Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, kỳ thi tháng 01/2015 như sau:

Thông báo lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp chuyên nghiệp (20-01-2015)

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I Năm học 2014-2015 khóa 2014 Trung cấp chuyên nghiệp và học lại ( từ ngày 16/03/2015 đến 28/03/2015) như sau:

Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp (24-12-2014)

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp. Kỳ thi tháng 1-2015 từ tuần lễ 12-01-2015 đến 17-01-2015. Xem lịch thi cụ thể:

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi lại Tốt nghiệp TCCN( kỳ thi tháng 01/2015) (03-11-2014)

 Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGD&ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Căn cư quy chế chi tiêu nội bộ của trường,
Nay Hiệu trưởng thông báo cụ thể như sau:

Thông báo quy định về giờ học áp dụng chung cho tất cả các hệ, bậc đào tạo trong trường (27-10-2014)

 Nay Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị trong toàn trường Quy định về giờ học áp dụng chung cho tất cả các hệ, bậc đào tạo trong trường, cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp học lại các Học phần trong HK I/2014 – 2015, bậc TCCN (23-10-2014)

 Căn cứ số lượng học sinh đã đăng ký học lại các học phần trong HKI/ 2014 – 2015, bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
Nay phòng Đào tạo thông báo các học phần học sinh đã đăng ký học lại được xếp chung với các lớp khoá 14TCCN (không mở lớp riêng).

Thông báo về việc đăng ký học lại các Học phần trong HK I / 2014 –2015, khóa 2014 TCCN (17-10-2014)

 Phòng Đào tạo Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần  trong HK I / 2014 –2015, Khóa 2014 TCCN như sau:

Thông báo về danh sách sinh viên nữ được chọn để trao học bổng nữ sinh Kỹ thuật - Heeap 2014 (15-10-2014)

 Hiệu trưởng thông báo danh sách sinh viên nữ nhận học bổng năm 2014 như sau:

Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí Năm học 2014-2015 (10-10-2014)

 Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thông báo đến toàn thể HSSV trong diện được miễn, giảm học phí năm học 2014-2015 như sau:

Thời khóa biểu HKI /Năm học 2014 - 2015 khóa 14 TCCN (áp dụng từ ngày 13/10/2014) (07-10-2014)

 Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu HKI / năm học 2014 - 2015 khóa 14 TCCN (Áp dụng từ ngày  13/10/2014) như sau:

Thời khoá biểu (18-09-2014)

 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TpHCM thông báo Thời khoá biểu " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp - Trúng tuyển đợt 1 (Thời gian học từ 22/9/2014 đến 13/10/2014) như sau:

© 2015 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
Website: LTTC.edu.vn - Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn hoặc lytutrong@lttc.edu.vn
Điện thoại: (08) 3811.0521 / Fax: (08) 3811.8676
Designed by EPMT