LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THÀNH PHẦN
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ
ĐỊA DIỂM
Thứ hai
20/04/2015
Sáng
04h30-17h00: Tư vấn tuyển sinh tại Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương Ô.Đệ, Phó Hiệu trưởng + B.Ly + Ô.Xuân Thịnh + Ô.Phú, phòng Quản trị CSVC Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Tư vấn cả ngày Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
07h00
Tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12 Trường THPT Lý Tự Trọng Ô.Dũng, Phó Hiệu trưởng + Ô.Tấn + B.Nhuận + Ô.Sĩ + Toàn thể HS khối 12 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường A
Chiều
14h00: Hiệu trưởng đi công tác Hà Nội (Thầy Phú cùng đi) Hiệu trưởng Hà Nội
Thứ ba
21/04/2015
Hiệu trưởng công tác Hà Nội Hà Nội
Sáng
05h00-17h00: Tư vấn tuyển sinh tại Huyện Phú Giáo, Bình Dương Ô.Đệ, Phó Hiệu trưởng + B.Ly + Ô.Xuân Thịnh + Ô.Phú, phòng Quản trị CSVC Ô.Đệ, Phó Hiệu trưởng Tư vấn cả ngày Huyện Phú Giáo, Bình Dương
07h00-17h0
Tổ chức xem phim lịch sử "Những người viết huyền thoại" BCH Đoàn trường + HSSV các khoa đăng ký xem phim Bà Nhuận, Bí thư Đoàn trường Phòng Quản trị CSVC hỗ trợ âm thanh, máy chiếu Hội trường A
Chiều
13h30: Họp giao ban Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc Trung tâm GDTX -->Dời sang 8h00, thứ Tư ngày 22/4/2015 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hội trường 2.1 Sở GD&ĐT
Thứ tư
22/04/2015
Sáng
08h00: Hội nghị giao ban Công đoàn lần 2 Bà Thái Linh, UV BCH Công đoàn Trường Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hội trường 2.1 Sở GD&ĐT
09h00
Hiệu trưởng họp duyệt biên chế năm học 2015 - 2016 Hoãn họp theo Thông báo của P. TCCB Sở GDĐT, Sở sẽ Thông báo sau. Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh P. TCHC chuẩn bị xe Hội trường 2.1
Chiều
15h00: Họp Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Bí thư hiệu trưởng Phòng TCHC thông báo BGH Phòng họp
08h00-09h0
Triển khai hệ thống phần mềm PMT - EMS Đại diện công ty EPMT + CB - NV phòng Kế hoạch - Tài chính Đại diện công ty EPMT Phòng Kế hoạch - Tài chính
09h00-11h0
Triển khai hệ thống phần mềm PMT - EMS Đại diện công ty EPMT + CB - NV phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đại diện công ty EPMT phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
08h00
Họp giao ban Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc Trung tâm GDTX Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hội trường 2.1 Sở GD&ĐT
Thứ năm
23/04/2015
Sáng
07h00-17h00: Tổ chức xem phim lịch sử "Những người viết huyền thoại" BCH Đoàn trường + HSSV các khoa đăng ký xem phim Bà Nhuận, Bí thư Đoàn trường Phòng Quản trị CSVC hỗ trợ âm thanh, máy chiếu Hội trường A
07h30-11h3
Họp Hội đồng xét kỷ luật viên chức liên quan đến các tồn đọng Theo Quyết định + Mời Thầy Phú, Trợ lý Hiệu trưởng dự + Viên chức được triệu tập Chủ tịch Hội đồng xét kỷ luật viên chức P. Họp
Chiều
14h00: Họp Hội đồng xét kỷ luật viên chức liên quan đến bãi giữ xe ô tô ban đêm Theo Quyết định + Mời Thầy Phú, Trợ lý Hiệu trưởng và Thầy Thiện, PTP Tổ chức - HCTH dự + Viên chức được triệu tập Chủ tịch Hội đồng xét kỷ luật viên chức P. Họp
15h30
Trường THPT họp Tổ trưởng chuyên môn - Nhóm trưởng chuyên môn tháng 5/2015 ---> Dời qua lúc 14h00 thứ Bảy, ngày 25/4/2015 Ô.Dũng, Phó Hiệu trưởng + B.Nhuận + Tổ trưởng chuyên môn + Nhóm trưởng chuyên môn + Chủ tịch CĐ bộ phận THPT + Bí thư Chi bộ 4 + Trợ lý Thanh niên + Quản lý HS Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
16h00
Hiệu trưởng làm việc với trưởng phó phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp về công tác nhân sự và nhiệm vụ, chức năng các đơn vị trong trường Hiệu trưởng Phòng Hiệu trưởng
08h00-11h3
Triển khai hệ thống phần mềm PMT - EMS Đại diện công ty EPMT + CB - NV phòng Đào tạo Đại diện công ty EPMT phòng Đào tạo
14h00-16h0
Triển khai hệ thống phần mềm PMT - EMS Đại diện công ty EPMT + CB - NV phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên Đại diện công ty EPMT phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên
Thứ sáu
24/04/2015
Sáng
07h00: Tham gia Hành trình thành phố tôi yêu do Nhà Văn hóa sinh viên tổ chức HSSV đăng ký tham gia Ông Phương, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm
08h00
Họp Ban tổ chức và Ban cố vấn về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường (mời BGH dự) Hiệu trưởng Phòng họp
10h00
Tập huấn cập nhật và hoàn thiện chuẩn đầu ra chương trình Cao đẳng và Trung cấp của Trường BGH, Trưởng phó phòng Đào tạo, Trưởng phó Khoa, bộ môn Hiệu trưởng Phòng họp
Chiều
14h00: Tập huấn thực hiện chuẩn đầu ra chương trình Cao đẳng tiên tiến theo tiếp cận CDIO BGH, Trưởng phó phòng Đào tạo, trưởng phó Khoa và các tổ bộ môn Hiệu trưởng Phòng họp
15h30
Trường THPT họp xét thi đua tháng 4/2015 --> Dời qua lúc 15h30 thứ Bảy, ngày 25/4/2015 CB - GV - NV Trường THPT Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
Thứ bảy
25/04/2015
Trực Ban Giám hiệu: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng
Sáng
08h00: Họp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Ủy viên BCH Đảng bộ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Hội trường 2.1 Sở GD&ĐT
14h00
Trường THPT họp Tổ trưởng chuyên môn - Nhóm trưởng chuyên môn tháng 5/2015 Ô.Dũng, Phó Hiệu trưởng + B.Nhuận + Tổ trưởng chuyên môn + Nhóm trưởng chuyên môn + Chủ tịch CĐ bộ phận THPT + Bí thư Chi bộ 4 + Trợ lý Thanh niên + Quản lý HS Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
15h30
Trường THPT họp xét thi đua tháng 4/2015 CB - GV - NV Trường THPT Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
Chủ Nhật
26/04/2015
07h30
Hội thao toàn trường Toàn thể CB - GV - NV Chủ tịch Công đoàn Sân bóng và Khu Hành chính