LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THÀNH PHẦN
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ
ĐỊA DIỂM
Thứ hai
25/05/2015
Sáng
09h00-11h30: Dự hội thảo Việt Nam - ASEAN do trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng TS. Shophie B du Rocher P. TCHC chuẩn bị xe Hội trường D, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
10h00
Hiệu trưởng làm việc với các Trưởng, Phó phòng KHTC, phòng TBVT, phòng TCHCTH, phòng QTDV Hiệu trưởng Phòng họp
Chiều
14h00: Hiệu trưởng làm việc về in ấn kỷ yếu Hội thảo và tổ chức Hội thảo cấp trường BGH, Trợ lý HT + Ban tổ chức và thành viên báo cáo hội thảo Hiệu trưởng Phòng họp
15h00
Hiệu trưởng làm việc với Trưởng, Phó phòng TCHCTH về các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị Hiệu trưởng Phòng TCHCTH chuẩn bị Phòng họp
Thứ ba
26/05/2015
Sáng
08h00: Sở GD và ĐT kiểm tra việc mở ngành mới trình độ Cao đẳng của Trường BGH,Trợ lý HT, Trưởng phó phòng TC-HC-TH, phòng TS-ĐT-GTVL, Trung tâm Truyền thông Thư viện, phòng QT-DV, phòng TB-VT Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Các phòng, trung tâm chuẩn bị Phòng họp
08h00
Làm việc với Lãnh đạo khoa Công nghệ Cơ khí, CN Điện - Điện tử về việc kết hợp triển khai công việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng Robocon Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Ông Nhân, Trưởng khoa CN Cơ khí + Ông Bảo, Trưởng khoa CN Điện - Điện tử Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng
Chiều
14h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Trường năm học 2014 - 2015 Đoàn kiểm tra Thành đoàn + Ông Đệ, Đảng ủy viên + Ban Thường vụ Đoàn trường + Đại diện 02 Bí thư Liên chi đoàn khoa + Bí thư Chi đoàn giáo viên - nhân viên khối chuyên nghiệp + Đại diện 02 chi đoàn HSSV khối chuyên nghiệp và khối THPT + Bí thư Đoàn trường THPT + Trợ lý Thanh niên THPT Ông Đệ, Đảng ủy viên Phòng họp
14h00
Hiệu trưởng là việc với Phòng KHTC Sở GD và ĐT(TP KHTC dự) Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ tư
27/05/2015
Sáng
07h30: Trường THPT tổ chức Lễ Tổng kết - Lễ Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 Khách mời + CB - GV - NV trường THPT + học sinh được điều động Ban Tổ chức Sân cờ THPT
08h00
Triển khai xây dựng Dự thảo quy định về công tác viết giáo trình môn học của tổ Bộ môn Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng TS - Đào tạo - GTVL Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng
08h00
Hiệu trưởng kiểm tra việc xây dựng trang web mới của Trường và công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến; việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và thi trắc nghiệm trên máy tính Trưởng phòng TBVT, Trưởng Trung tâm Thư viện, Trưởng phó phòng TSĐTGTVL, trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL Hiệu trưởng Phòng họp
Chiều
14h00: Hiệu trưởng công tác Hà Nội (Thầy Phú cùng đi) Hiệu trưởng Hà Nội
14h00
Làm việc với Trưởng, Phó phòng Tuyển sinh - Đào tạo - GTVL về việc phân công, phân nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng TS - Đào tạo - GTVL Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng
Thứ năm
28/05/2015
Sáng
08h00: Dự kiến xây dựng khung về tổng số tiết, giờ trong một học kỳ, năm học và toàn khóa của cao đẳng Nghề và trung cấp Nghề được quy đổi từ chương trình đào tạo của Tổng cục Dạy nghề Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng TS - Đào tạo - GTVL Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng
08h00
Hiệu trưởng làm việc với Bộ GD và ĐT, Tổng cục dạy nghề (Thầy Phú dự) Hiệu trưởng Hà Nội
Chiều
Triển khai xây dựng những quy định áp dụng cho cao đẳng tiên tiến để đưa vào quy chế, quy định bậc cao đẳng chuyên nghiệp của trường Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng TS - Đào tạo - GTVL + Ông Cảnh, Phó Trưởng phòng Thanh tra GD - CTSV + Ông Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng khách
15h00
Trường THPT họp tổ trưởng chuyên môn tháng 5/2015 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng + Bà Nhuận + Bí thư CB4 + Chủ tịch CĐ THPT + Tổ trưởng chuyên môn + Nhóm trưởng chuyên môn - Trợ lý TN + Quản lý HS Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
15h00
Họp tham khảo ý kiến tín nhiệm cán bộ quản lý cấp trường Lần 1: Đại diện P. TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo + Toàn thể CBGVNV, các GV có giờ dạy từ tiết 10 cho lớp nghỉ học và bố trí dạy bù sau; Lần 2: Đại diện P. TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo + Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ trường Hiệu trưởng P. TCHCTH chuẩn bị Hội trường A
Thứ sáu
29/05/2015
Sáng
08h00: Phản biện, góp ý xây dựng để hoàn thiện quy chế học vụ trung cấp Nghề của Nhà trường Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng TCHCTH + Trưởng, Phó phòng TS - Đào tạo - GTVL + Ông Cảnh, Phó Trưởng phòng Thah tra GD - CTSV + Bà Đào, Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng khách
08h00
Tổ chức tuyển dụng giáo viên đợt 2 Hiệu trưởng Phòng TCHCTH thông báo Phòng họp
Chiều
14h00: Họp xét thi đua tháng 5 năm 2015 Thường trực Hội đồng thi đua Chủ tịch Hội đồng Phòng họp
14h30
Họp Hội đồng tự đánh giá thông qua dự thảo báo cáo khảo sát thực trạng và dự thảo báo cáo các tiêu chuẩn Thành viên hội đồng + Thành viên các nhóm cộng tác Chủ tịch Hội đồng Phòng họp
16h00
Trường THPT họp Hội đồng sư phạm cuối năm - Họp xét thi đua tháng 5/2015 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng + Bà Nhuận + Toàn thể CB - GV - NV THPT Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
Thứ bảy
30/05/2015
Trực Ban Giám hiệu: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng
Sáng
08h00: Tập trung học sinh thi lại - rèn luyện hạnh kiểm trong hè làm thủ tục đăng ký thi lại - rèn luyện hè Bà Nhuận + Quản lý HS + HS thi lại và rèn luyện hè khối 10, 11 Bà Nhuận Sân cờ THPT
08h00
Hiệu trưởng dự Hội thảo Khoa học Trường KTKT Tp.HCM Trường KTKT P. TCHC chuẩn bị xe Trường KTKT
Chiều
Chủ Nhật
31/05/2015
08h00
Tổ chức chương trình hành trình "Trang bị kỹ năng, tác phong công nghiệp và tuyên dương học sinh 3 rèn luyện" Bà Nhuận, Bí thư Đoàn trường Hội trường A