LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THÀNH PHẦN
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ
ĐỊA DIỂM
Thứ hai
01/9/2014
Sáng
Trường THPT hoạt động theo kế hoạch
8h00
Hiệu trưởng đi thăm các đơn vị Hiệu trưởng, Phó HT Lương Xuân Chỉnh và đại diện phòng Tổ chức - HC - TH Các đơn vị trực thuộc trường
Dịch vụ photocopy tạm nghỉ ngày 01/9/2014
Chiều
13h30: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Tổ chức - HC - TH (phòng TC - HC - TH chuẩn bị báo cáo) Phòng Họp
14h30
Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng KH - TC chuẩn bị báo cáo) Phòng Họp
15h30
Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo (phòng Đào tạo chuẩn bị báo cáo) Phòng Họp
Thứ ba
02/9/2014
"Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014 Các cán bộ được phân công trực trường, thực hiện nhiệm vụ theo lịch trực"
Thứ tư
03/9/2014
Sáng
8h00: Hiệu trưởng làm việc với BCH Đảng bộ Phòng Họp
Chiều
14h00: Hiệu trưởng làm việc với Thường vụ Công đoàn, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Họp
14h00
Phòng Đào tạo niêm yết thời khoá biểu HKI năm học 2014 - 2015 khoá 12 CĐ, 13 CĐ áp dụng từ ngày 08/9/2014 Phòng Đào tạo Bản tin, website trường
15h00
Họp xét được học tiếp - tạm ngừng học - buộc thôi học cho sinh viên khoá 2012 CĐ Theo Quyết định Phòng Họp
Thứ năm
04/9/2014
Sáng
8h00: Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng Họp
Chiều
14h30: Tiếp Ông Michel Munoz, đại diện Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF), Pháp Đại diện Ban Giám hiệu, phòng KHCN & QHQT, Trưởng khoa Điện - Điện tử Phòng Họp
Phòng Đào tạo gửi thời khoá biểu đã xếp các học phần Khoa học cơ bản và Lý luận chính trị cho các khoa chuyên ngành để xếp TKB các học phần Giáo dục chuyên nghiệp Phòng Đào tạo Các khoa chuyên ngành
Thứ sáu
05/9/2014
Sáng
"7h00 - 8h30: Trường THPT khai giảng năm học 2014 - 2015 Sau lễ học bình thường tiết 3,4,5" Toàn thể CB - GV - NV THPT, học sinh 3 khối lớp 10,11,12 và khách mời Sân cờ THPT
9h00
Họp Giao ban Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó đơn vị; Trưởng, Phó đoàn thể Phòng Họp
Chiều
14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh để xét tuyển TCCN năm 2014 Theo Quyết định Phòng Họp
Thứ bảy
06/9/2014
Sáng
Trực Ban Giám hiệu: Ông Phạm Hữu Lộc - Hiệu trưởng
Chiều
Chủ Nhật
07/9/2014
Sáng
Chiều