LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THÀNH PHẦN
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ
ĐỊA DIỂM
Thứ hai
21/7/2014
Sáng
Trường THPT hoạt động theo kế hoạch
Chiều
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khoa Động lực, khoa CNTT
Thứ ba
22/7/2014
Sáng
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khoa Điện - Điện tử, khoa CNM - Thời trang
8h00
Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Ô.Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Sở GD&ĐT
9h00
Họp Hội đồng mua sắm vật tư thực tập Theo Quyết định Phòng Họp
10h00
Họp Hội đồng thanh lý tài sản-->Hoãn họp, có thông báo sau. Theo Quyết định Phòng Họp
Chiều
Thứ tư
23/7/2014
Sáng
8h00: Sát hạch, phỏng vấn ứng viên tuyển dụng viên chức 2014 Ban Kiểm tra sát hạch theo Quyết định Hội trường B
9h00
Họp Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập HKII/2013 - 2014 cho khoá 2011 CĐ và khoá 2012 LTCĐ Theo Quyết định Phòng Họp
Chiều
14h00: Chấm bài sát hạch tuyển dụng viên chức 2014 Ban Kiểm tra sát hạch theo Quyết định Phòng Họp
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khoa Cơ khí, khoa Động lực
Thứ năm
24/7/2014
Sáng
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khoa CNM - Thời trang
Điện lực Tân Bình dự kiến ngưng cấp điện từ 9h00 đến 12h00
Chiều
Thứ sáu
25/7/2014
Sáng
9h00: Họp HĐ thi tốt nghiệp TCCN khoá 2012 HĐ thi tốt nghiệp TCCN theo QĐ Phòng Họp
Chiều
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khu C, khoa CNTT
Thứ bảy
26/7/2014
Sáng
Trực Ban Giám hiệu: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng
Coi thi Kết thúc học phần HKII/2013 - 2014 (lần 1) khoá 2013 TCCN Theo phân công Khoa Cơ khí
Chiều
Chủ Nhật
27/7/2014
Sáng
Chiều