LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
NGÀY
GIỜ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THÀNH PHẦN
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ
ĐỊA DIỂM
Thứ hai
30/03/2015
Sáng
08h00: Kiểm tra lần cuối chương trình đào tạo khóa 13 TCCN và khóa 13, 14 CĐ để đổ dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng Đào tạo Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng P. Đào tạo chuẩn bị nội dung Phòng họp
Chiều
14h00: Tổng kết rút kinh nghiệm công tác tư vấn tuyển sinh đợt 1 năm 2015 và triển khai kế hoạch tuyển sinh những đợt tiếp theo Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng Đào tạo + Ô.Xuân Thịnh, Ô.Thanh Vũ, Ô. Anh Hùng, nhân viên phòng Đào tạo Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Đào tạo chuẩn bị Phòng họp
17h00
Hiệu trưởng làm việc với toàn thể Giáo viên THPT Lý Tự Trọng (Mời HP Dũng, Cô Nhuận và trưởng phó phòng TCHC) Hiệu trưởng Hội trường B
Thứ ba
31/03/2015
08h00
Hiệu trường làm việc với Sở GD và ĐT về chiến lược phát triển trường Cao đẳng KT Lý Tự Trọng Tp.HCM Phó Giám đốc Sở Phòng TCHC chuẩn bị xe Phòng 6.6
10h00
Sinh viên giao lưu với Công ty Cổ phần CX Technology ---> Hoãn giao lưu, dời sang tuần sau. Phòng Thanh tra Giáo dục và CTSV + Khoa Cơ khí + Giáo viên chủ nhiệm và 120 SV khóa 2012 CĐ Bà Vân, Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và CTSV Phòng Thanh tra Giáo dục và CTSV chuẩn bị nội dung, phòng Quản trị Cơ sở vật chất chuẩn bị Hội trường A Hội trường A
Chiều
14h00: Kiểm tra việc hoàn thiện 07 chương trình đào tạo bậc CĐN và TCN xin mở ngành trình Tổng cục Dạy nghề Ông Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng P. Đào tạo chuẩn bị hồ sơ P. Đào tạo
15h00
Họp Ban Giám hiệu trường Hiệu trưởng Phòng họp
16h00
Họp Giáo viên dạy môn nghề phổ thông Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng + Bà Nhuận + GV dạy môn nghề Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Phòng Ban Giám hiệu khu THPT
17h30
Họp giao ban tổng kết tháng Thanh niên, triển khai công tác tháng 4/2015 BCH Đoàn trường + BCH Hội SV + Cộng tác viên Đoàn Hội Bà Nhuận, Bí thư Đoàn trường Hội trường B
08h00
Làm việc với phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên + phòng Đào tạo về kế hoạch tốt nghiệp của khóa 13 TCCN và khóa 12 CĐ Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên + Trưởng, Phó phòng Đào tạo Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ tư
01/04/2015
Sáng
07h30: Tổ chức chuyên đề thực hành xã hội chủ đề "Hoạch định mục tiêu cuộc đời" Đại diện Trung tâm hỗ trợ HSSV Thành phố + Đại diện Hội SV trường + SV trường Ông Phương, Phó Bí thư Đoàn trường Hội trường A
08h00
Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đàng bộ (mời BGH, Đảng ủy, văn phòng Đảng ủy) Hiệu trưởng Phòng Họp
Chiều
14h00: Hiệu trưởng làm việc với công ty TNHH Ánh Thái Dương (ADC) Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ năm
02/04/2015
Sáng
08h00: Họp giao ban tháng 4/2015 ĐW, BGH, trưởng phó các đơn vị, đoàn thể Hiệu trưởng Hội trường B
Chiều
14h00: Triển khai xây dựng Quy chế học vụ Cao đẳng Nghề Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Trưởng, Phó phòng Đào tạo + Trưởng, Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng Họp
Thứ sáu
03/04/2015
Sáng
07h30: Đại hội Đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - Phiên trù bị Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Bí thư Đảng bộ Trang phục theo Quy định Hội trường B
Chiều
16h00: Làm việc với CB phụ trách Trường THPT và Giáo viên chủ nhiệm khối 12 Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng + Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng + Trưởng phòng Đào tạo + Bà Nhuận + GVCN khối 12 Ông Đệ, Phó Hiệu trưởng Phòng họp
17h00
Họp Giáo viên chủ nhiệm, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên bộ môn 8 môn Văn - Toán - Lý - Hóa - Sinh - Sử - Địa - Anh khối 12 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Hội trường B
Thứ bảy
04/04/2015
Trực Ban Giám hiệu: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng
Sáng
07h30: Đại hội Đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - Phiên chính thức Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Bí thư Đảng bộ Trang phục theo Quy định Hội trường B
Chiều
Chủ Nhật
05/04/2015
07h00-17h0
Chung kết hội thao HSSV toàn trường lần thứ VII năm 2015 Hội SV trường + SV tham gia hội thao Ông Phương, Phó Bí thư Đoàn trường Hội trường A + Sân bóng
07h30-08h3
Họp Cha mẹ học sinh khối 12 Ban Giám hiệu + Cha mẹ học sinh khối 12 Ông Dũng, Phó Hiệu trưởng Sân cờ THPT
08h30-09h3
Họp Cha mẹ học sinh khối 12 Giáo viên chủ nhiệm + Cha mẹ học sinh khối 12 Giáo viên chủ nhiệm Khu phòng học THPT