Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện số
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn TN - Hội SV
Website nội bộ
Trang HS-SV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Tin tức - Văn bản » Tin tức - Thông báo CB-GV
Góp ý dự thảo Đề án tuyển sinh cao đẳng năm 2015


Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo gởi đến Quý thầy ( cô) để lấy ý kiến. Các ý kiến góp ý, Quý thầy (cô) sửa trực tiếp vào Đề án bằng màu đỏ và gởi lại cho Ông Tấn theo địa chỉ mail nvtan0908@yahoo.com.sg    trước ngày 26.9.14, để Tấn tổng hợp gởi Báo cáo cho Bộ Giáo dục và đào tạo đúng hạn. Xin cám ơn Quý thầy (cô)


Chi tiết
Phân công đơn vị, cá nhân thực hiện các công việc để tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khoá 2011 CĐ và 2012 LTCĐ - Ngày 11/10/2014


Hiệu trưởng phân công và yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các công việc như sau:


Chi tiết
Kế hoạch v/v Tổ chức Lể tốt nghiệp cho sinh viên khoá 2011 CĐ và khoá 2012 LTCĐ


Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM tổ chứcc lễ tốt nghiệp cho sinh viên khoá 2011 CĐ và khoá 2012 LTCĐ như sau:


Chi tiết
Kế hoạch v/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2014-2015


Căn cứ Kế hoạch đào tạo CĐ-TCCN của trường trong năm học 2014-2015;

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2014-2015 như sau:


Chi tiết
Thông báo v/v phân công, tổ chức, thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2014-2015 ( Từ 15/9/2014-18/10/2014)


Nhằm tổ chức thực hiện tốt " Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu năm học 2014-2015. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thông báo việc phân công các phòng, Khoa liên quan để thực hiện, nhiệm vụ sau:


Chi tiết
Báo cáo tổng kết NH 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm NH 2014-2015( Dự thảo)


Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp ban hành hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và nhiều địa phương đã và đang xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương.

Công tác chỉ đạo của Bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của các tỉnh/ thành phố đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:Chi tiết
Quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Chi tiết
Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính


Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-cp về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký...


Chi tiết
Thông báo về việc sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015


Căn cứ công văn số 1010/SKHCN-QLCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về việc sơ tuyển đề tài, dự án Chương trình Robot năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-LTT-KHCN&QHQT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc ban hành quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

Nay Nhà trường triển khai việc đăng ký sơ tuyển đề tài Robot kế hoạch năm 2015 đến các khoa thuộc lĩnh vực liên quan đến nội dung nghiên cứu như sau:


Chi tiết
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC


Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (22/9/2014 - 28/9/2014)

Thời khoá biểu HK I năm học 2014-2015 khoá 13TCCN (Áp dụng từ ngày 15/9/2014)

Thời khoá biểu HK I năm học 2014-2015 khoá 12CĐ, 13CĐ (Áp dụng từ ngày 08/9/2014)

 Thông báo tuyển sinh học viên đào tạo ngắn hạn nghề Điện ngắn hạn Khoá 1

Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia

Quy định giờ học Năm học 2013-2014

Các loại văn bản, Quy định

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG