Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện số
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn Thanh Niên
Website nội bộ
Trang HS-SV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Tin tức - Văn bản » Tin tức - Thông báo CB-GV
Báo cáo tổng kết NH 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm NH 2014-2015( Dự thảo)


Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp ban hành hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và nhiều địa phương đã và đang xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương.

Công tác chỉ đạo của Bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của các tỉnh/ thành phố đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:Chi tiết
Quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Chi tiết
Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính


Ngày 18 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-cp về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký...


Chi tiết
Thông báo về việc sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015


Căn cứ công văn số 1010/SKHCN-QLCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về việc sơ tuyển đề tài, dự án Chương trình Robot năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-LTT-KHCN&QHQT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc ban hành quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;

Nay Nhà trường triển khai việc đăng ký sơ tuyển đề tài Robot kế hoạch năm 2015 đến các khoa thuộc lĩnh vực liên quan đến nội dung nghiên cứu như sau:


Chi tiết
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC


Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Chi tiết
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên TCCN– Năm học 2013-2014


Căn cứ Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT,

Nay Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị để thực hiện như sau:


Chi tiết
Hội thảo khoa học hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ngày 17/05/2014


Ngày 17 tháng 5 năm 2014, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng tổ chức Hội thảo "Hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội"...


Chi tiết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1).


Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1) như sau:


Chi tiết
QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định công tác quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, bao gồm: quyền lợi và trách nhiệm của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, khen thưởng và xử lý vi phạm, chế độ báo cáo và việc tổ chức thực hiện.

2. Quy chế này áp dụng đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và người theo học các khóa đào tạo, bồi dưỡng liên tục từ 06 tháng trở lên (sau đây gọi chung là lưu học sinh); tổ chức, cá nhân có liên quan. 


Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (01/9/2014 - 07/9/2014)

Tổ chức lớp học lại HK II - NH 2013-2014 ( Khoa Điện - Điện tử)

   Thông  báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng đào tạo Cao đẳng năm 2014 tại trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM   .   

Quy định giờ học Năm học 2013-2014

Các loại văn bản, Quy định

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG