Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn Thanh Niên
Website nội bộ
Trang HSSV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Tin tức - Văn bản » Tin tức - Thông báo CB-GV
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1443/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM GIAI ĐOẠN 2011-2015


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015;


Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 355/TB-LTT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ (PHD) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, MALAYSIA NHẬP HỌC VÀO THÁNG 9/2014

Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Nhà trường thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ của trường đại học UTHM, Malaysia dành cho giảng viên của trường, nhập học vào tháng 9/2014 như sau:
Chi tiết
KẾ HOẠCH SỐ: 357 /KH-LTT-CTHSSV TỔ CHỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN GIAO LƯU VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG


Căn cứ Công văn số 5410/BGDĐT-CTHSSV, ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014;

Căn cứ Kế hoạch số 1497/KH-LTT-CTHSSV, ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm học 2013-2014;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng xây dựng Kế hoạch “Tổ chức cho học sinh, sinh viên giao lưu với nhà tuyển dụng” với nội dung cụ thể như sau:


Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 09/2014/TT-BGDĐT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT


BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 848/GDĐT-TC VỀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, THÀNH PHẦN HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ KHÁC, NGOÀI BIÊN CHẾ THÀNH PHỐ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GDĐT TP


Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuyên chuyển công tác như sau:


Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 08/VBHN-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG


Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.


Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ: 668/GDĐT-TTTT VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI QUỐC GIA "THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E_LEARNING VỚI CHỦ ĐỀ DƯ ĐỊA CHÍ VIỆT NAM" DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC

- Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”;

- Căn cứ Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 629/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ nhiệm vụ Công nghệ Thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2013 - 2014;

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” theo các nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD V/V PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2014

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quy định của Luật giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng: các cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20/02/2014 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng;

Công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014 được triển khai theo các nội dung sau đây:
Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 240/TB-LTT-TC VỀ VIỆC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 2014


Căn cứ công văn số 390/GDĐT–VP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2014.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên, Nhà trường sẽ đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2014 cho các cán bộ - giáo viên - nhân viên có đủ các điều kiện: (Đính kèm danh sách)


Chi tiết
KẾ HOẠCH SỐ 156/KH-LTT-CTHSSV VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ


Căn cứ Công văn số 5410/BGDĐT-CTHSSV, ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014;

Căn cứ Kế hoạch số 1497/KH-LTT-CTHSSV, ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về Công tác tư vấn, giới thiệu  việc làm cho học sinh, sinh viên năm học 2013-2014;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch “Tổ chức báo cáo chuyên đề  Kỹ năng phỏng vấn xin việc” cho sinh viên, với nội dung cụ thể như sau:


Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/04/2014 - 27/04/2014)

DANH SÁCH LỚP CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014 CỦA KHÓA CAO ĐẲNG 2013.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 KHÓA 13TCCN)

KẾ HOẠCH SỐ 156/KH-LTT-CTHSSV VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC"

QUY ĐỊNH GIỜ HỌC NĂM HỌC 2013-2014

 THÔNG BÁO SỐ 1457/TB-BGDĐT V/V BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỂ XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2013 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

 CÁC LOẠI VĂN BẢN, QUY ĐỊNH

 KẾ HOẠCH SỐ 538/KH-LTT-TCHC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2013

 THÔNG BÁO SỐ 1234/TB-LTT-TCHC VỀ YÊU CẦU HOÀN CHỈNH HỒ SƠ CÔNG VIỆC

 

 

 

 

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG