Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn Thanh Niên
Website nội bộ
Trang HSSV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Tin tức - Văn bản » Tin tức - Thông báo SV-HS
THÔNG BÁO Số : 345 /TB-LTT-KT&KĐCLGD VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KỲ THI THÁNG 6 NĂM 2014

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014 của trường,

Nay Nhà Trường thông báo việc đăng ký thi lại tốt nghiệp Cao đẳng cụ thể như sau :
Chi tiết
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA KHÓA 13TCCN


Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu HK II/13-14 của khóa 13TCCN như sau:


Chi tiết
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 KHÓA 13CĐ (Áp dụng từ ngày 17/3/2014)


Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 khóa 13CĐ ( Áp dụng từ ngày 17/03/2014) như sau:


Chi tiết
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 KHÓA 2013

Phòng Đào tạo thông báo danh sách lớp học phần tự chọn Học kỳ II, Năm học 2013-2014 của Khóa 2013 như sau:

- Hóa học đại cương.(Đính kèm danh sách)

- Kỹ năng giao tiếp.(Đính kèm danh sách)

- Photoshop.(Đính kèm danh sách)

- Thiết kế ảnh động với Flash.(Đính kèm danh sách)

- Vật lý đại cương 2.(Đính kèm danh sách)

- Xác xuất thống kê.(Đính kèm danh sách)
Chi tiết
THÔNG BÁO SỐ 114/TB-LTT-CTHSSV VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HSSV


Căn cứ Quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 12 năm 2008, ban hành quy định  về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ kế hoạch số 1497/KH-LTT-CTHSSV ngày 11 tháng 10 năm 2013 về công tác hướng nghiệp,  tư vấn việc làm cho HSSV năm học 2013- 2014;

Để thông tin cho toàn thể HSSV được biết và liên hệ khi có nhu cầu. Nhà trường  thông báo quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm như sau:


Chi tiết
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 KHÓA 12CĐKT, 12LTCĐ (Áp dụng từ ngày 10/02/2014)

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2013-2014 như sau:
Chi tiết
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG HK I NĂM HỌC 2013-2014 - KHÓA 2013 + HỌC LẠI

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo: Lịch thi kết thúc học phần (Kỳ thi chính) HK I năm học 2013-2014 - Bậc đào tạo: Cao đẳng - Khóa 2013 + Học lại
Chi tiết
THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2013-2014 KHÓA 11CĐKT (Áp dụng từ ngày 13/01/2014)

Thời khóa biểu Học Kỳ II năm học 2013-2014 khóa 13 Cao Đẳng (Áp dụng từ ngày 13/01/2014).
Chi tiết
LỊCH THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KỲ THI THÁNG 01/2014


Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Kỳ thi tháng 01/2014 ( Tuần lễ từ 13/01/2014 đến 18/01/2014)


Chi tiết
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KỲ THI THÁNG 01/2014


Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng Kỳ thi tháng 01/2014 ( Tuần lễ từ 13/01/2014 đến 18/01/2014)


Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (21/04/2014 - 27/04/2014)

DANH SÁCH LỚP CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014 CỦA KHÓA CAO ĐẲNG 2013.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 KHÓA 13TCCN)

KẾ HOẠCH SỐ 156/KH-LTT-CTHSSV VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC"

QUY ĐỊNH GIỜ HỌC NĂM HỌC 2013-2014

 THÔNG BÁO SỐ 1457/TB-BGDĐT V/V BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỂ XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2013 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

 CÁC LOẠI VĂN BẢN, QUY ĐỊNH

 KẾ HOẠCH SỐ 538/KH-LTT-TCHC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2013

 THÔNG BÁO SỐ 1234/TB-LTT-TCHC VỀ YÊU CẦU HOÀN CHỈNH HỒ SƠ CÔNG VIỆC

 

 

 

 

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG